هزینه تعمیر تردمیل

هزینه ی تعمیر تردمیل

هزینه ی تعمیر تردمیل

یکی از دغدغه های مشتریان ما اطلاع از هزینه ی تعمیر تردمیل در محل می باشد. قسمت ذیل توسط واحد فنی اصفهان اسپورت به نگارش درآمده و هدف این بوده است تا مقداری با شما سخن بگویم تا به طور نسبی نسبت به هزینه های تعمیر تردمیل آگاهی پیدا کنید.

هزینه ی تعمیر تردمیل در محل

هر تردمیل به صورت کلی تقریبا دارای ۱۰۰ جزء و به صورت جزیی دارای ۸۰۰۰ قطعه است که در نقشه ی انفجاری زیر مشاهده می کنید.و بروز عیب در هر کدام از این قطعات باعث مشکل کلی می گردد.

بگذارید جمله ی آخر را همین ابتدا بگوییم : هزینه تعمیر تردمیل اصلا مشخص نیست زیرا اصلا مشخص نیست کدام قطعه دچار مشکل شده است. در کل هزینه ی تعمیرات تردمیل به موارد زیر بستگی دارد که به صورت اجمالی به آن پرداخته ایم : 

۱- خرابی موتور تردمیل

می تواند سوختن موتور به صورت کامل باشد یا عیب هایی که فقط با یک سرویس دوره ایی برطرف شود.

۲-خرابی موتور شیب تردمیل

موتور شیب که با حرکت چرخدنده حلزونی می گردد. خرابی این جزء با عث عدم تنظیم شیب می گردد.

۳- خرابی برد الکترونیکی قطعات قسمت نمایشگر تردمیل
۴- خرابی قطعات الکترونیکی قسمت پایین تردمیل
۵- بروز عیب های مکانیکی در شاسی تردمیل
۶- بروز عیب در تخته تردمیل

تخته تردمیل که بسیار باید صاف و صیقل باشد و در صورت هرگونه بروز ناهمواری در این تخته، تردمیل دچار خرابی های دیگر نیز می گردد.

۷- پوسیدگی تسمه موتور

تسمه موتور در صورت نامرغوب بودن باعث می شود زودتر از حد معمول دچار پارگی گردد.

۸- خرابی دو غلتک دورانی تردمیل
۹- خرابی تسمه اصلی

خرابی تسمه که جزو عیوب متداول است که با توجه به نوع تسمه و مرغوبیت آن قیمت های آنها متداول می باشد.

هزینه تعمیر تردمیل مطابق با تعرفه

کارشناسان ما هزینه ی تعمیر تردمیل را درست مطابق با تعرفه محاسبه می کنند ضمن اینکه اهمیت منافع شما را در اولویت قرار می دهند.